Czy zajmujecie się kształceniem młodocianych?

Tak, nasza firma od wielu lat współpracuje z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży. Posiadamy kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (D.U.Nr 113, poz.988 z późn.zm.).

Co zrobić aby podjąć u Państwa praktykę zawodową?

Należy się z nami skontaktować aby ustalić wygodną dla obu stron datę i godzinę spotkania w naszej firmie. Wskazane jest zaproszenie na spotkanie jednego z rodziców. Na spotkaniu omówimy warunki współpracy, przekażemy także wszelkie niezbędne informacje na temat formalności jakie należy dopełnić aby możliwe było zawarcie z nami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.